Matemaatika on mõnus!

GeomeTricks

GeomeTricks on jaos- ja vabavarana saadaolev õppetarkvara.
Programm on loodud Taani őppejőu ja tarkvaralooja Viggo Sodolin (Royal Danish School of Educational Studies) poolt ning ostetud Eesti koolidele Tiigrihüppe sihtasutuse eestvedamisel.
Tarkvara on laialdaselt kasutusel nii Eesti koolides, kui ka Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Hollandis, Islandil ja mujal.

Miinimum nõuded tarkvara kasutamiseks:
- IBM PC vői ühtesobiv (486 vői hilisem), Microsoft Windows 3.1x (vői hilisem) vői Windows 95 (98)
- muutmälu 8 MB RAM
- 3 MB vaba kővaketta ruumi
- vähemalt 256 värviga SVGA kuvar
- arvutihiir

GeomeTricksi kasutamise õppimiseks vaata ka teisi juhendeid:
http://www.hot.ee/ddmatemaatika/geometricks.htm
http://www.ise.ee/cdrom/cd2/geometricks/index.htm

GeomeTricks tarkvara saad enda arvutisse installeerida järgnevalt lehelt:
http://www.koolielu.ee/pages.php/03020602?txtid=1381


Selline näeb välja programm GeomeTricks:

Ülesse