Matemaatika on mõnus!

GeomeTricksi abil ülesannete lahendamise kirjeldus

MATEMAATIKA
II ja III kooliaste
Kujundite konstrueerimine.

Õpiprogrammi GeomeTricks abil on võimalik konstrueerida erinevaid kujundeid. Antud juhendi abil on võimalik õppida joonestama: sirgeid, sirglõike (paralleelseid, lõikuvaid ja ristuvaid), kiiri, murdjooni, ringjooni, kolmnurki (võrdkülgseid), nelinurki, viisnurki, kuusnurki, jne.


Erinevate objektide konstrueerimiseks ja
ülesannete lahendamiseks õpitarkvaras GeomeTricks:

1) Installeerige GeomeTricks tarkvara arvutisse SIIT.
2) Avage arvutisse installeeritud programm.

3)
Avage juhend õppetarkvara GeomeTricks abil kujundite konstrueerimiseks SIIT.
4)
Toimige juhendis näidatule vastavalt.
5) Täites juhendis olevaid juhiseid olete õppinud tarkvara GeomeTricks oskuslikumalt kasutama.